Kontakty

Ostrafin s.r.o.
Bohumínská 186/125
712 00 Ostrava – Muglinov

Inkasní oddělení:
Michala Pálu, Robert Mečíř
Tel.: 775 545 755
E-mail: pohledavky@ostrafin.cz

Zákaznický servis:
Snopková Vladimíra, Škovranová Barbora
Tel.: 739 635 656
E-mail: info@ostrafin.cz

Pracovní doba:
Pondělí–pátek 8–14 hod.

Obchodní a investiční oddělení:
Jaroslav Bendl-jednatel společnosti
Tel.: 725 255 908
E-mail: bendl@ostrafin.cz

Právní oddělení:
JUDr. Petr Langer Ph.d, LL.M
Ing. David Papoušek (insolvence)
Pplk. Ing. František Krejčíř (bezp. agentura)

IČ: 285 799 41
DIČ: CZ285 799 41
č.ú.: 4103609001/5500, Raiffeisen Bank
4017898329/0800, Česká spořitelna

Společnost zapsána pod spisovou značnou C 33016 vedenou u Krajského soudu v Ostravě.

Mapa: