Odkup pohledávek

V případě, že máte zájem o rychlé zpeněžení vašich pohledávek, můžeme Vám nabídnout jejich odkup za sjednanou cenu.

Každá pohledávka je podrobena detailní analýze provedené na základě těchto parametrů:

Data dlužníka: věk, bydliště, pracovní smlouva, příjem, dluhy ,majetek
Prověření zajištění: směnka, smlouva o půjčce, faktura, smlouva o dílo,atd.
Interní informace: návrh řešení vymáhání, náklady na vymáhání, prověření  možností vymáhání, atd.

Po analýze pohledávky předkládáme cenovou nabídku k odkupu. Analýza pohledávky trvá od 3 do 14 dní.