Správa pohledávek

Správa portfolia pohledávek znamená předání veškerých pohledávek po splatnosti ke zpracování – jedná se o formu vzájemné spolupráce. Jednotlivá salda pohledávek přebíráme ve čtrnácti denních či měsíčních intervalech.

Správa portfolia pohledávek je realizována na základě uzavření mandátní smlouvy – kdy smlouva může být uzavřena na dobu určitou.

Naše odměna je smluvní, a to buď formou paušálního měsíčního poplatku nebo formou provizí v procentech, které se pohybují v rozmezí od 1-5% z celkového finančního objemu předaných pohledávek.

Co zahrnuje správa pohledávek

  • Písemné, telefonické upomínky, výzvy k úhradě
  • Osobní jednání s dlužníky včetně legislativních úkonů
  • Dohled nad platební morálkou
  • Tvorba cenných papírů
  • Další služby dle požadavků

Jsme naprosto přesvědčeni, že odměna naší společnosti bude oproti nákladům, které jste museli vynaložit v minulosti na vymáhání, minimálním nákladem.