Vymáhání pohledávek

Naší specializací je vymáhání pohledávek. Provádíme vymáhání neuhrazených faktur, směnek, plnění smluvních vztahů a jiných vzniklých pohledávek. Našim úkolem je analyzovat stav pohledávek, zjistit rozsah problému a zajistit profesionální vymáhání. Po prověření majetkových poměrů dlužníka vypracujeme taktiku, kdy a jakým způsobem se bude vůči dlužníkovi postupovat. Ze zkušeností víme, že klíčem k úspěchu je vytrvalost.

Nebereme žádné zálohy předem, provize domlouváme individuálně. U vymáhání se naše provize pohybujeme v rozmezí 10-50% z vymožené částky. Vždy dbáme na zachování dobrého jména našeho klienta.

V případě, že se nám nepodaří s dlužníkem dohodnout, jsme schopni pohledávku řešit soudní cestou. Jelikož v tom už máme zkušenosti a spolupracujeme s exekutory a insolvenčními správci, dohlédneme na to, aby vše proběhlo co nejrychleji. Zárukou velké pravděpodobnosti úspěchu v soudním sporu je spolupráce  podle nás jedním z nejlepších právníků v České republice Judr. Petrem Langerem Phd, LLM.

Pracujeme pouze v souladu se zákony České republiky.

Co od Vás potřebujeme: Vyplňte dotazník a pošlete ho poštou nebo elektronicky na e-mail: info@ostrafin.czpohledavky@ostrafin.cz, popřípadě nás kontaktujte na číslech: 725 255 908, 775 545 755.

Dotazník k vymáhání pohledávky (pdf)
Smlouva o postoupení pohledávek (doc)